۸ روش برای مذاکره بهتر

تکنیک های مذاکره هنگامی که صاحب مشاغل کوچک هستید باید اصلاح شوند – این ممکن است

یکی از مهمترین مهارت های شما باشد زیرا شما در تلاش برای ایجاد بیشترین ارزش ممکن برا ی

مشاغل تازه کار خود هستید.

۵-پیشنهاد و انتظار تعهد.

چسبی که باعث می شود معاملات از هم باز نشود ، تعهدی تزلزل ناپذیر برای تحویل است.

شما باید این سطح راحتی را به دیگران ارائه دهید. به همین ترتیب از معامله هایی که طرف

مقابل تعهد خود را نشان نمی دهد خودداری کنید.

۶-مشکلات آنها را جذب نکنید.

در بیشتر مذاکرات ، همه مشکلات و دلایل طرف مقابل را خواهید شنید که آنها نمی توانند آنچه

را که میخواهید به شما بدهند.آنها می خواهند مشکلاتشان به شما تبدیل شود،اما اجازه ندهید.

در عوض،هر کدام از آنها ظاهر شد با آنها برخورد کنید و سعی کنید آنها را حل کنید. به عنوان مثال

اگر “بودجه” آنها خیلی کم باشد ، ممکن است مکانهای دیگری وجود داشته باشد که پول می تواند

از آنها بدست بیاید.

ایده،خلاقیت و نوآوری
ایده،خلاقیت و نوآوری

۸ روش برای مذاکره بهتر

۷-به اصول خود پایبند باشید.

شما بعنوان یک فرد و یک مالک مشاغل ، احتمالاً مجموعه ای از اصول و ارزشهای راهنما را دراختیار

دارید که فقط سازش نمیکنید.اگر دیدید که مذاکراتی را پشت سر گذاشته اید ، این معامله ای است

که می توانید بدون آن زندگی کنید.

۸-بستن با تأیید در پایان هر جلسه:

(حتی اگر معامله نهایی انجام نشود) نکات ارائه شده و سایر زمینه های توافق را جمع آوری کنید.

اطمینان حاصل کنید که همه تأیید می کنند. پیگیری با نامه ها یا ایمیل های مناسب.

وقتی نوبت به استعدادهای کارآفرینی می رسد که موفقیت در دنیای استارتاپ ها را نشان می دهد ،

توانایی مذاکره خوب یکی از مهمترین ویژگی هایی است که می توانید داشته باشید. مراقبت کنید تا

استراتژی های مذاکره خود را توسعه دهید. برخی فکر می کنند مذاکره کننده خوبی هستند ، اما در

واقعیت چنین نیستند.از آوردن افراد خوب،تا ترتیب تأمین مالی یا میخ کشی اولین معامله بزرگ،تکنیک

های صحیح مذاکره ضروری است.

 

 

#کارگاه_خلاقیت

#کارگاه_تیمی

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی

#اصول_مذاکره