مدیریت استراتژیک

 عبارت است از برنامه ریزی ، نظارت ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مداوم کلیه موارد ضروری که

یک سازمان برای تحقق اهداف و اهداف خود نیاز دارد. تغییر در محیط های کاری سازمان ها

را ملزم می کند که استراتژی های موفقیت خود را دائماً ارزیابی کنندفراینداین نوع  مدیریت به

به سازمانها کمک می کندتا وضعیت موجود خود را بررسی کرده،استراتژی ها را بیرون بیاورند،

آنها را مستقر کنند و اثربخشی استراتژیهای مدیریتی پیاده سازی شده را تحلیل کنند. استراتژ

ی های مدیریت استراتژیک ازپنج استراتژی اساسی تشکیل شده است وبسته به محیط پیرامونی

می تواند در اجرا متفاوت باشد. مدیریت استراتژیک هم برای سیستم عاملهای داخلی و هم برای

سیستم عاملهای تلفن همراه اعمال می شود.

 

مزایای مدیریت استراتژیک

به طور کلی تصور می شود که این نوع از مدیریت دارای منافع مالی و غیرمالی است. یک فرایند

مدیریت استراتژیک به یک سازمان و رهبری کمک می کند تا در مورد آینده خود با انجام مسئولیت

اصلی هیئت مدیره ، فکر و برنامه ریزی کنند. این نوع از مدیریت هدفی را برای سازمان و کارکنان

آن تعیین می کند. برخلاف برنامه های استراتژیک یکبار انجام شده، مدیریت استراتژیک موثر به طور

مداوم فعالیت های یک سازمان را برنامه ریزی ، نظارت و آزمایش می کند،در نتیجه بهره وری عملیاتی

، سهم بازار و سودآوری بیشتر حاصل می شود.

مدیریت استراتژیک

مفاهیم مدیریت استراتژیک

این نوع از مدیریت  مبتنی بر درک صحیح سازمان از ماموریت آن است. چشم انداز آن برای جایی که

می خواهد در آینده باشد ؛ و ارزشهایی که اقدامات آن را راهنمایی می کند.این فرایند نیاز به تعهد به

برنامه ریزی استراتژیک دارد،زیرمجموعه ای از مدیریت تجارت که شامل توانایی سازمان در تعیین اهداف

کوتاه مدت و بلند مدت است. برنامه ریزی استراتژیک همچنین شامل برنامه ریزی تصمیمات استراتژیک ،

فعالیتها و تخصیص منابع مورد نیاز برای دستیابی به این اهداف است  . داشتن یک فرآیند مشخص برای

مدیریت استراتژی های یک موسسه به سازمان ها کمک می کند تا تصمیمات منطقی بگیرند و اهداف

جدید را سریعاً توسعه دهند تا همگام با فناوری در حال پیشرفت ، شرایط بازار و تجارت باشند. بنابراین ،

مدیریت استراتژیک می تواند به یک سازمان در دستیابی به مزیت رقابتی،بهبود سهم بازار و برنامه ریزی

برای آینده خود کمک کند.

 

پنج مرحله از فرآیند مدیریت استراتژیک

مکاتب مختلفی در مورد چگونگی انجام این نوع از مدیریت وجود دارد و دانشگاهیان و مدیران چارچوب ها

ی بسیاری را برای هدایت روند این نوع از مدیریت  ایجاد کرده اند. به طور کلی ، این فرآیند معمولاً شامل

پنج مرحله است:

۱-ارزیابی جهت استراتژیک فعلی سازمان ؛

۲-شناسایی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف داخلی و خارجی ؛

۳-تدوین برنامه های عملیاتی

۴-اجرای برنامه های عملیاتی و

۵-ارزیابی اینکه برنامه های عملیاتی تا چه درجه ای موفقیت آمیز بوده اند و در صورت عدم تولید نتایج

مطلوب ، تغییراتی را ایجاد می کنند . ارتباطات موثر ، جمع آوری داده ها و فرهنگ سازمانی نیز نقش

مهمی در روند مدیریت استراتژیک – به ویژه در شرکت های بزرگ و پیچیده – دارند. عدم ارتباط و فرهنگ

سازمانی منفی می تواند منجر به عدم انطباق در برنامه این نوع از مدیریت  سازمان و فعالیتهای انجام

شده توسط واحدهای مختلف تجاری و ادارات شود . (به ارزش فرهنگ سازمانی نگاه کنید.) بنابراین ،

این نوع از مدیریت  شامل تجزیه و تحلیل تصمیمات تجاری چند کاره قبل از اجرای آنها برای اطمینان از

همخوانی آنها با برنامه های استراتژیک است.

 

 

ایده،خلاقیت و نوآوری

#کارگاه_خلاقیت

#کارگاه_تیمی

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی