ابزار خلاقیت

خلاقیت مادر تمام ایده های جدید و نوآوری است. آن جرقه درخشان است

که منجر به توسعه تکنیک های انقلابی و اختراعات راهگشا می شود.

پیشرفت های در علم و فناوری ریشه خود را مدیون نبوغ خلاق برخی افراد

می دانند. فقط فکر کنید که اگر بنیانگذار مایکروسافت ، بیل گیتس ، نرم افزار

محبوب ویندوز را ایجاد نمی کرد ، چه اتفاقی می افتاد؟ یا بدون اختراع تلفن های

هوشمند یا دستگاه های بلوتوث چه کاری می توانستیم انجام دهیم؟ بدیهی است

که این دستگاه ها از نبوغ خلاق برخی افراد نشات گرفته اند.با این حال ، ابزار خلاقیت

تنها مالکیت افراد معدودی نیست. بسیاری از ما ایده های خلاقانه ای داریم که

تحت فشار و کشش کارهای معمول دفن می شوند. اصرارهای خلاقانه ما به دلیل

استفاده نشدن ، آرام آرام از بین می روند. به نقل از یک جمله معروف ، “… ما به ابزار

خلاقیت تبدیل نمی شویم ، بلکه از آن رشد می کنیم. یا بهتر بگوییم ، ما از آن آموزش می بینیم. “

دلایل از بین رفتن ابزارهای خلاقیت

به طور کلی:

سیستم های رسمی آموزشی که بر یادگیری ریشه ای و برنامه درسی کوتاه بسته تمرکز دارند

فشار جامعه برای انطباق با قوانین و تعیین انتظارات

فشار برای تأمین هزینه های زندگی به جای آزمایش خلاقانه

ابزار خلاقیت

در محل کار:

کار معمولی کسل کننده و بدون هیچ امتحانی برای کار جدید

فشار برای رسیدن به مهلت ها و اهداف

تمایل به انطباق با استانداردها و تنظیم رویه ها

محیط کار بدون پشتیبانی ، شامل همکاران غیر همکار و پایبندی بیش از حد به قانون

مخالفت با تفکر اصیل مافوق سازمانی

عدم قدردانی یا انگیزه ایده های اصیل

سازمانها بطور کلی بر اجرای سیستمهای خاص و روشهای ثابت متمرکز هستند و ابزارهای

خلاقیت فردی یا تفکر بنیادی را تشویق نمی کنند. تمرکز بر کسب سود و ارائه خدمات یا

محصولات است ، بنابراین فعالیت هایی مانند نوآوری و ایجاد معمولاً در مشعل اصلی قرار

می گیرند. فقط بخش تحقیق و توسعه تفکر اصلی را انجام می دهد.

با این وجود ، در زمان حاضر ، با فشارهای بازار و عدم اطمینان اقتصادی ، تعدادی از سازمان ها

مجبور به تغییر در روندها و ساختارهای عملیاتی خود هستند. نوآوری و تغییر به عنوان نمونه بقا

در اقتصاد سخت تبدیل شده است. حتی سازمانهایی که تا آن زمان در برابر تغییر مقاوم بودند ،

مانند سازمانهای بخش دولتی در هند (بانکها ، شرکتهای بیمه ، شرکتهای مهندسی) مجبور شدند

در برابر خواسته های بازار تسلیم شوند و جدید و اصالت را در فرآیندهای خود وارد کنند.

بنابراین ، نیاز ساعت تشویق ابزارهای خلاقیت و نوآوری و تولید ایده های جدید است که آینده را تغییر

خواهد داد. “خارج از چارچوب فکر کردن” این روزها به یک ضرورت تبدیل شده است ، یک استراتژی برای بقا

در این دوران سخت.

 

ایده،خلاقیت و نوآوری