ویژگیهای بهترین و بدترین مدیران

 مدیران موثر به توانایی خود برای تاثیرگذاری بر رخدادها و افراد پیرامون شان اطمینان دارند.

و ریشه یابی و حذف آسیب های ناشی از کمبودها، پیوسته آموزش می بینند و

خود را به سلاح دانش و آگاهی مجهز می کنند.

اما بدترین مدیران اشتباهات و خطاها را بارها و بارها تکرار می کنند و هیچ وقت فرصت یادگرفتن را ندارند.

و همواره دچار بی اعتمادی زیر مجموعه، خشم مشتریانو گذراندن لحطات سخت میباشند. 

 

بررسی ویژگیهای بهترین و بدترین مدیران :

 

ویژگی های شخصی بدترین مدیران:

 

ویژگیهای بدترین مدیران
the worst managers

۱-ارتباط خوبی برقرار نمی کنند.

۲-بسیار خودشیفته هستند.

۳-بیش از حد وسواس دارند.

۴-میان کارمندان فرق می گذارند.

۵-از کارمندان انتظارات نامشخص دارند.

۶-به دنبال ترساندن کارمندان هستند.

۷-خیلی زود عصبانی می شوند.

۸-توان تصمیم گیری درست را ندارند.

۹-در بیشتر موفقیت‌ها، سهم زیادی برای خود قائل هستند.

۱۰-کارمندان را به خاطر اشتباهاتشان سرزنش می کند.

۱۱-عاشق چاپلوسی هستند.

۱۲-مسئولیت اشتباهاتشان را قبول نمی کنند.

۱۳-در مقابل تغییر مقاومت می کنند.

۱۴-قادر به درک کارمندان نیستند.

۱۵-توانایی انگیزه دادن به تیم را ندارند.

۱۶-وقتی کار زیادی برای انجام وجود دارد، غیب می شوند.

۱۷-با بروز مشکلات، ناپدید می شوند.

۱۸-طرز فکر محدودی دارند.

۱۹-چیزی که می گویند را باور ندارند.

۲۰-انتظارات غیرواقعی دارند.

۲۱-.فقط روی کار تمرکز دارند.

۲۲-متوجه کم کاری کارمندان نیستند.

۲۳-ریاکار و دو به هم زن هستند.

۲۴-همیشه به کارمندانشان پوزخند می زنند.

۲۵-کارمندان را تحقیر و تمسخر می کنند.

 

ویژگی های شخصی بهترین مدیران:

ویژگیهای بهترین مدیران
the best managers

 

۱-خودانگیزی

۲-صداقت در رفتار و کار

۳- قابلیت اعتماد

۴- خوش بینی

۵- اعتمادبه نفس

۶- آرامش داشتن 

۷- انعطاف‌پذیری

۸-  آگاهی از دانش صنعت و کار 

۹- آشنایی با زمان واگذاری و تفویض اختیار به دیگران

۱۰-  رویکرد سازمانی دارند.

۱۱- داشتن مدیریت مقدماتی مالی

۱۲- سلسله‌ مراتبِ کاری را رعایت می کنند.

۱۳- مفاهیم حقوقی اولیه را می دانند.

۱۴-ارتباطات نوشتاری صحیح  و حرفه ای دارند. 

۱۵-  آمادگی و برگزاری سخنرانی متناسب با فضای کار دارند.

۱۶- بازخورد سازنده 

۱۷-گوش دادن بطور صحیح و کامل

۱۸- قاطعیت داشتن 

۱۹-تعامل داشتن با مشتریان و خدمات مشتریان

۲۰-آگاهی از تکنیک های حل اختلاف برای برقراری صلح میان افراد سازمان

۲۱-برقراری احترام متقابل

۲۲- همکاری داشتن 

۲۳-ارزش قائل شدن برای دیگران

۲۴-خلاق هستند.

 

منبع بخشی از مطالب:

phdinmanagement.org

linkedin

 

ایده،خلاقیت و نوآوری