طراحی خلاقانه

 

تبلیغات خلاقانه

 

خلاقیت های جالب و عجیب از تزئین خودرو. برای بعضی ماشین ها شخصیت دارند،

کاراکتری فراتر از ذهن و تاثیرگذاری بر حسن انتخاب مشتری

 

ایده،خلاقیت و نوآوری

#کارگاه-خلاقیت

#کارگاه_تیمی

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی