خلاقیت در عصرآینده

خلاقیت در عصرآینده

 

ایده، خلاقیت و نوآوری
#کارگاه_خلاقیت
#کارگاه-تیمی
#مدرس_کارآفرینی
#کسب-و-کار
#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی