۵۰ راهکار پرورش خلاقیت از دیدگاه دکتر محسن برزگر خلیلی

 

(۲۵ راهکار دوم )

 

۲۶-تخیل ، قسمتی از زندگیت باشه .

۲۷-قبل از خواب به رویاهات فکر کن .

۲۸-وقتی به ذاه حل نمیرسی ،مساله رو برای مدتی رها کن .

۲۹-منفی بافی نکن .

۳۰-به اعضای بدنت و نحوه کارشون فکر کن .

۳۱-اگر راست دست هستی ،بعضی کارهای ساده رو به قسمت چپ بدنت بسپار ، و بالعکس.

۳۲-پیدمان خانه و محل کارت رو هر چند وقت یکبار تغییر بده .

۳۳-برای وسایل اطرافت کاربردهای مختلف پیدا کن .

۳۴-وسایل مختلف رو ترکیب کن .

۳۵-سعی کن وسایل و ابزار مختلف اطرافت رو بهبود بدی.

۳۶-با آدم های مختلف ،هم صحبت شو .

۳۷-با آدم های خلاق معاشرت کن .

۳۸-زندگی نامه آدمهای بزرگ و موفق رو مطالعه کن .

۳۹-تجربه های متفاوت داشته باش.

۴۰-مشورت کن .

۴۱-هدف گذاری کن .

۴۲-خندوندن دیگران رو تمرین کن.

۴۳-همیشه چندتا جک توی ذهنت داشته باش.

۴۴-ارتباطت رو با بچه ها بیشتر کن .

۴۵-کودکی کردن رو فراموش نکن ،البته گاهگاهی.

۴۶-ورزش رو فراموش نکن .

۴۷-روی اعتماد به نفست کار کن .

۴۸-شکست رو از فرهنگ لغاتت حذف کن.

۴۹-نمیشه ،نمیتونم رو از فرهنگ لغاتت حذف کن .

۵۰-اشتباه کن ،اشتبا کن و باز هم اشتباه کن.

ایده، خلاقیت و نوآوری