کتاب خلاقیت و حل مساله

کتاب «خلاقیت و حل مسئله» نوشته‌ی «برایان تریسی» است. «منابع اصلی خلاقیت»،

«سه محرک خلاقیت»،«روش طوفان ذهنی»، «پرسش، محرک خلاقیت»،«طوفان فکری»،

«آزادسازی نیروی تیم»، «اهمیت خوش‌بینی»، «خصوصیات نوابغ را پرورش دهید»، «حل

مسئله در هفت گام» و «تمرین‌های تقویت ذهن»، برخی از عنوان‌های سرفصل کتاب هستند.

در قسمتی از کتاب می‌خوانیم: «سومین عامل تعیین‌کننده میزان خلاقیت، تصویری است که از

خود دارید. آیا خود را شخصی خلاق می‌دانید؟

 

کتاب خلاقیت

آیا به نظر خودتان از خلاقیت زیادی برخوردارید یا نه؟ تحقیقات متعدد نشان می‌دهد که ۹۵

درصد افراد استعداد کار با خلاقیت بالا را دارند.تحقیقی که توسط هاوارد گاردنر در دانشگاه

هاروارد انجام شد نشان داد که روش‌های تفکر متعددی وجود دارد و هر فرد حداقل در یک

حوزه نابغه است. به این ترتیب، کلید آزادسازی خلاقیت این است که خود را فردی بسیار

خلاق بدانید.» .

 

 

 

 

#ایده،خلاقیت و نوآوری

#کارگاه_خلاقیت

#کارگاه_تیمی

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی