کارآفرین اجتماعی

کارآفرین اجتماعی چیست؟

یک کارآفرین اجتماعی شخصی است که برنامه های جدیدی را که توانایی حل مشکلات

جامعه محور را دارند دنبال می کند. این افراد مایلند با ابتکار عمل خود ریسک و تلاش کنند

تا تغییرات مثبتی را در جامعه ایجاد کنند. کارآفرینان اجتماعی ممکن است معتقد باشند که

این روش راهی برای اتصال شما به هدف زندگی شم،کمک به دیگران در یافتن اهداف خود

و ایجاد تغییر در جهان است (همه اینها در حالی که زندگی خود را تأمین می کنید).

استفاده گسترده از روشهای اخلاقی – مانند سرمایه گذاری تأثیرگذار،مصرف گرایانه آگاهانه

و برنامه های مسئولیت اجتماعی شرکت – موفقیت کارآفرینان اجتماعی را تسهیل می کند.

 

کارآفرینی اجتماعی

روشهای کلیدی

یک کارآفرین اجتماعی علاقه مند به راه اندازی مشاغلی برای منافع اجتماعی بیشتر است و

فقط دنبال سود نیست .  کارآفرینان اجتماعی ممکن است به دنبال تولید محصولات سازگار با

محیط زیست ، خدمت به جامعه ای کم برخوردار یا تمرکز بر فعالیت های بشردوستانه باشند.

کارآفرینی اجتماعی در کنار سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی و سرمایه گذاری زیست

محیطی ، اجتماعی و حاکمیت (ESG) روند رو به رشدی است.

درک کارآفرینان اجتماعی

در حالی که انگیزه بیشتر کارآفرینان بالقوه کسب سود است ، انگیزه سود مانع تأثیر مثبت کار

آفرین معمولی بر جامعه نمی شود. در کتاب خود ، “ثروت ملل” ، اقتصاددان آدام اسمیت توضیح

داد،”ما از خیرخواهی قصاب،نانوا نیستیم که ما انتظار شام خود را داریم ، بلکه توجه آنها به منافع

شخصی آنها است.” اسمیت معتقد بود که وقتی افراد به دنبال منافع خود هستند، آنها به سمت

تصمیماتی هدایت می شوند که به نفع دیگران باشد . به عنوان مثال نانوا می خواهد برای تأمین

هزینه زندگی خود امرار معاش کند. برای رسیدن به این هدف ، آنها محصولی تولید می کنند – نان

که صدها نفر را تغذیه و تغذیه می کند.یکی از نمونه های کارآفرینی اجتماعی ، موسسات مالی

خرد است. این موسسات خدمات بانکی را به افراد بیکار یا افراد کم درآمد یا گروهی که در غیر این

صورت دسترسی دیگری به خدمات مالی ندارند،ارائه می دهند. سایر برنامه های کارآفرینی اجتماعی

شامل برنامه های آموزشی،ارائه خدمات بانکی در مناطق کم برخوردار و کمک به کودکان بی سر

پرست در اثر بیماری اپیدمی است. تمام این تلاش ها برای رفع نیازهای برآورده نشده در جوامعی

است که از خدمات چشم پوشی کرده اند یا به خدمات ، محصولات یا ملزومات اساسی موجود در

درک کارآفرینان اجتماعی

جوامع پیشرفته تر دسترسی ندارند.یک کارآفرین اجتماعی ممکن است به دنبال رفع عدم تعادل در

چنین دسترسی،دلایل اصلی این مشکلات اجتماعی یا ننگ اجتماعی مرتبط با ساکن بودن در چنین

جوامعی باشد. هدف اصلی یک کارآفرین اجتماعی کسب سود نیست. بلکه یک کارآفرین اجتماعی

به دنبال اجرای پیشرفت های گسترده در جامعه است. با این حال ، یک کارآفرین اجتماعی برای مو

فقیت در امر خود باید همچنان از نظر مالی زیرکی داشته باشد.سرمایه گذاران با آگاهی اجتماعی ،

سرمایه گذاری های بالقوه جدید را برای معیارهای زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیت غربال می

کنند. این مجموعه از استانداردها ، نحوه عملکرد یک شرکت به عنوان یک مهماندار طبیعت ،  نحو ه

مدیریت روابط با کارمندان ، تأمین کنندگان،مشتریان و جوامعی را که در آن فعالیت می کنند و نحو ه

برخورد با رهبری شرکت ، جبران خسارت به مدیران اجرایی و نزدیک شدن به ممیزی ها  ، داخلی

کنترل ، و حقوق سهامداران.

 

 

 

#کارگاه_خلاقیت

#کارگاه_تیمی

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی