مدیریت استعداد

چرا مدیریت استعداد یک استراتژی مهم تجاری است ? 

به عنوان یک رهبر تجارت ، به احتمال زیاد اصطلاح “مدیریت استعداد” را شنیده اید  . حتی ممکن

است شما آن را فقط به عنوان “اصطلاحات انسانی” رد کرده باشید.اما به عنوان یک رهبر یا مالک

کسب و کار ، مهم است که منظور از مدیریت استعداد را بفهمیم ، و این که چرا یک استراتژی مهم

کسب و کار توسعه یافته است.به بیان ساده ، مدیریت استعداد تعهد یک سازمان برای استخدام ،

مدیریت،توسعه و حفظ با استعدادترین و برترترین کارکنان موجود در بازار کار است.داشتن یک استراتژی

مدیریت استعداد کاملاً منطبق و منطبق با استراتژی و فرهنگ تجاری سازمان شما ، اطمینان از جذب

استعدادهای برتر در رقابت با سایر کارفرمایان را تضمین می کند.

 

نمونه ای از چارچوب مدیریت استعداد

یک چارچوب مدیریت استعداد ، رویکردی ساختاریافته برای توسعه پتانسیل کارکنان و حفظ استعدادها

برای رهبران فراهم می کند.مدیریت استعداد عبارت است از توسعه کارکنان برای تأمین نیازهای سازمانی

و فردی.این به عنوان یک قسمت اساسی از روند برنامه ریزی نیروی کار عمل می کند،و کلید اثربخشی

سازمانی است.

جنگ برای استعداد داغ است!

بیکاری کمترین میزان آن از سال ۱۹۶۹ تاکنون بوده است و در حالی که چندین نیروی انسانی در نیروی

کار وجود دارد ، کارگران ماهر همچنان کمیاب هستند. این بدان معناست که برای سازمانهای کوچک و

بزرگ ، جذب و استخدام استعدادهای برتر دشوارتر شده است.وقتی به یک کارمند احتمالی می گویید

که به یک استراتژی مدیریت استعداد اختصاص داده اید که اطمینان حاصل خواهد کرد فرصت پیشرفت

حرفه ای در او وجود دارد ، بهترین استعداد را جذب می کنید. مطالعات به طور مداوم نشان می دهد که

فرصت برای ادامه رشد و توسعه مهارت های شغلی و شخصی آنها انگیزه اصلی برای اینکه کارمندان یک

شغل را می مانند و می مانند.

مدیریت استعداد

خلاقیت و نوآوری

شما آنها را پیدا کردید ، اکنون آنها را نگه دارید!

شرکت ها سرمایه گذاری های مالی محسوسی را روی کارمندان انجام می دهند و همچنین هزینه های

نامحسوسی مانند مدت زمان لازم برای سرعت بخشیدن به کارمند جدید و برقراری ارتباطات جدید و دانش

محل کار را که یک کارمند اخراج می کند متحمل می شوند. جدا از ایجاد حس خوب مالی ، حفظ استعداد

می تواند یک مزیت رقابتی باشد . سازمانها به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت استعداد خود ، باید به

چگونگی توسعه نیروی کار توجه کنند . داشتن برنامه های توسعه جامع به جذب و حفظ کارمندان عالی

کمک می کند  . ارائه آموزش و توسعه به عنوان بخشی از بسته استخدام ، به شرکت شما یک مز یت

رقابتی نسبت به مشاغل و دستمزدهای مشابه می دهد . این افراد خوبی را به دنبال خود می آورد که

به دنبال پیشرفت خود هستند و این کارمندی است که می خواهید در وهله اول استخدام کنید!همچنین

باعث ایجاد تعامل باعث ایجاد وفاداری می شود – و کارمندان وفادار مستعد ترک سیگار نیستند. با کارآیی

و مهارت کارمندان ، پس انداز می کنید. یک کارمند خوب مانند پول در بانک است . با این نگاه ، توسعه

کارمندان هزینه نیست ، بلکه یک سرمایه گذاری است.

 

رهبران نقش اساسی دارند!

رهبران کاتالیزور استراتژی موفقیت آمیز مدیریت استعداد شما هستند.سازمانهای پر رونق دارای فرهنگهای

توسعه ای قوی هستند فرهنگی که رهبران از آنها به عنوان الگوی مثبت پیشگام هستند. رهبرانی که به

دنبال بهبود عملکرد خود هستند انگیزه کارکنان را به انجام چنین کارهایی الزام می کنند.رهبرانی که دارای

کارمندان درگیر هستند متفاوت عمل می کنند؟ آنها اهمیت مدیریت محصولات ، سیاست ها و عملیات را

درک می کنند .با این حال ، آنها همچنین به همان اندازه وقت خود را صرف ایجاد فرهنگی می کنند که در

آن کارکنان شناخته و ارزش شناخته شوند و از کار خود احساس چالش کنند . موفق ترین رهبران کسانی

هستند که از تأثیر رفتارهای خود بر دیگران درک بهتری دارند . توسعه رهبری به رهبران کمک می کند تا

تغییرات مثبت ، قابل اندازه گیری و پایداری در رفتار رهبری را برای خود ، کارمندان و تیم های خود بدست

آورند.

 

#کارگاه_خلاقیت

#کارگاه_تیمی

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی