خلاقیت  چیست و شامل چه مواردی می شود؟

یک فرآیند ذهنی است که شامل تولید ایده یا مفاهیم جدید

و یا ایجاد ارتباط های تازه بین ایده ها و مفاهیم موجود، می شود.

تعاریف مختلف خلاقیت….

از دیدگاه علمی، محصولات یک تفکر خلاق (که گاهی تفکر واگرا نیز خوانده می شود)، معمولاً هم ابتکار دارند

و هم دارای تناسب و اقتضاء می باشند. از دیدگاه عام و روزمره، خلاقیت صرفاً عمل ساختن چیزی جدید می باشد.

اگرچه خلاقیت یک پدیده ذاتی است اما پیچیدگی های زیادی دارد. این پدیده از دیدگاه های مختلفی موردمطالعه قرار گرفته و

میتوان گفت شامل خلاقیت روزمره، خلاقیت استثنایی و حتی خلاقیت مصنوعی نیز می شوند.

برخلاف بسیاری از پدیده های علمی، برای خلاقیت نمی توان یک تعریف خاص یا یک دیدگاه واحد و معتبر را ارائه نمود.

 

creativity
creativity

و همچنین بر خلاف بسیاری از پدیده های روان شناسی، هیچ تکنیک استاندارد شده ای برای سنجش خلاقیت وجود ندارد.

اگرچه خلاقیت بیشتر با هنر و ادبیات در ارتباط است اما همچنین جزء اساسی نوآوری و اختراع می باشد

و برای حرفه هایی نظیر تجارت، اقتصاد، معماری، طراحی صنعتی، علوم و مهندسی، بسیار مهم است.

با وجود ابهام و چند بعدی بودن خلاقیت، اما تمامی صنایع از دنبال کردن ایده ها و گسترش دادن تکنیک های خلاقانه استفاده کرده اند.

ریشه واژه شناسی این لغت در انگلیسی و بیشتر زبان های اروپایی از کلمه لاتین Creatus به معنی “رشد کردن” گرفته شده است.

 

creativity
creativity

تعاریف محاوره ای خلاقیت معمولاً شامل موارد زیر می شود:

– ساختن یا باعث شدن چیزی تا حدودی یا کاملاً جدید

– اضافه نمودن یک ویژگی یا خاصیت جدید به شیء موجود

– تصور کردن احتمالات جدیدی که قبلاً ادراک نشده بودند

– دیدن یا انجام دادن چیزی از راهی متفاوت از آنچه که قبلاً ممکن و نرمال می نمود

 

خلاقیت  چیست ؟

یکی دیگر از تعاریف خلاقیت ” فرآیندشکستن پیش فرض ها ست.”

بسیاری از ایده های خلاقانه وقتی شکل می گیرندکه فرد عقیده هایی که از قبل

در ذهنش تشکیل شده بوده را دور می اندازد و تصمیم می گیردکه راه و روشی جدید

که به نظر می رسد دیگران به آن فکر نکرده اند را به کار گیرد.

 

تفاوت خلاقیت و نوآوری (Creativity – Innovation):

خلاقیت به عمل تولید ایده ها، روش ها و اعمال جدید اطلاق می شود، در حالی که نوآوری فرآیند تولید وهمچنین به کارگیری آن ایده خلاق در زمینه ای خاص است. “خلاقیت نقطه آغازین نوآوری است، اولین شرط لازم اما نه کافی برای آن.”

بهترین تمرین برای  رشد خلاقیت ،استفاده از راههای پرورش خلاقیت است.

 

خلاقیت ،ایده و نوآوری