تکنیک ۶ کلاه

اگر با استفاده ازتکنیک ۶ کلاه به مشکلات خود نگاه کنید، آنوقت می توانید

از این رویکردها برای رسیدن به بهترین راه حل ممکن استفاده کنید.

تصمیمات و برنامه های شما ترکیبی از جاه طلبی، مهارت در اجرا،

حساسیت، خلاقیت، و برنامه ریزی تصادفی خواهد بود.

 

نحوه استفاده از تکنیک ۶ کلاه 

برای استفاده از تکنیک “۶ کلاه فکری” برای ارتقاء کیفیت تصمیم گیریهایتان،

باید به تصمیم سر گذاشتن هر کدام از این کلاه ها فکر کنید.

هر کلاه فکری نوعی متفاوت از فکر کردن است که در زیر به توضیح آن خواهیم پرداخت.

 

کلاه سفید:

چون رنگ سفید خنثی و منفعل است، کلاه سفید با موضوعات و شکل های انفعالی سرو کارو دارد

و به تجزیه و تحلیل اطلاعات کمک میکند. بدون هیچگونه قضاوتی، فقط واقعیت ها مورد جستجو قرار است.

 

کلاه سرخ  از تکنیک ۶ کلاه 

کلاه سرخ:

چون رنگ سرخ نشانه خشم، شور، و هیجان است کلاه سرخ بیانگر بینشی هیجانی است .

 

 کلاه سیاه:

در این طرز تفکر باید به همه چیز منفی گرایانه، محتاطانه و تدافعی نگاه کنید.

ببینید چرا ایده ها و رویکردهای مختلف ممکن است موثر نباشد

چون رنگ سیاه نشانه افسردگی و منفی است

کلاه سیاه بیانگر جنبه های منفی و بدبینانه است

تکنیک 6 کلاه

کلاه زرد:

چون رنگ زرد آفتابی و مثبت است کلاه زرد، بیانگر جنبه های مثبت و خوشبینانه است

رویکرد کلاه زرد به شما کمک می کند وقتی همه چیز گرفته و ناراحت کننده است

همچنان به راهتان ادامه دهید و امیدتان را از دست ندهید.

 

کلاه سبز  از تکنیک ۶ کلاه 

 کلاه سبز:

چون رنگ سبز نشانه گیاهان، رویش درختان بارور، طراوت و تازگی است،

کلاه سبز، بیانگر خلاقیت و فکرهای تازه است. یک طریقه فکری است که در آن ایده ها به هیچ وجه نقد نمی شوند.

 

کلاه آبی:

چون رنگ آبی نشانه سردی و رنگ آسمان بالای سرماست،

کلاه آبی بیانگر تنظیم و ساماندهی فرآیند برنامه ریزی برای تفکر

و استفاده از کلاه های دیگر است به عبارت دیگر کلاه آبی، کلاه نظارت و کنترل پروسه است.

 

تکنیک ۶ کلاه بر اساس دو هدف اصلی و کلی زیر طراحی شده است:

 

۱) ساده کردن تفکر

۲) فراهم کردن زمینه برای به جریان انداختن تفکر (تغییر الگوهای ذهنی و جداشدن از انحصار فکری)

 

تکنیک ۶ کلاه فکری

تکنیکی بسیار خوب برای نگاه کردن به تاثیر تصمیمات از نقطه نظرات مختلف است

برنامه ها و تصمیماتی که با استفاده از روش “۶ کلاه فکری” اتخاذ می شوند

بسیار منطقی تر و بهتر هستند. این تکنیک همچنین می تواند به شما کمک کند

از اشتباهات متداول در تصمیم گیری ها جلوگیری به عمل آورید.