تکنیک طوفان فکری چیست؟

تکنیک طوفان فکری ۶۰ سال پیش توسط الکس اسبورن طراحی شد.

این روش یکی از تکنیکهای کاربردی حل مسأله و پرورش خلاقیت است بدین ترتیب که اعضای گروه درباره مسئله فکر کرده

و راه حل های گوناگون رابدون هیچگونه محدودیتی مطرح می کنند.

هر چه ایده ها خلاقانه و بیشتر باشند بهتر است.

فرایند  تکنیک طوفان فکری بهتر است با یک گروه ۶ تا ۱۲ نفره و یک سرپرست یا هماهنگ کننده و یک منشی انجام پذیرد.

بهتر است که تعداد اعضای گروه از ۱۳ نفر تجاوز نکند زیرا تعداد ایده ها زیاد شده و جذب آنها مشکل می شود و

ممکن است جریان اندیشه ها به طور بالقوه محدود و کند شود.

ترجیحا قبل از جلسه،  موضوع مورد بحث را به اطلاع گروه می رسد.

مسئله روی وایت برد نوشته و سپس از اعضاء خواسته می شود برای مسئله راه حل بیابند.

در طی این فرآیند باید از اظهار نظر درباره ارزش ایده ها و تحمیل عقاید و تفکرات خودداری گرددو

آزادی نظر وجود داشته باشد.

منشی جلسه دیدگاهها و نظرات هر یک از اعضاء را ثبت می نماید.

 

brainstorming

 

فرایند تکنیک طوفان فکری دارای ۳ قانون اصلی به شرح ذیل است:

۱- هیچ گونه قضاوت یا انتقادی درباره ایده ها نباید صورت گیرد.

۲- از کلیه ایده ها می بایست استقبال شود، حتی اگر ایده ها پیش پا افتاده و غیر عملی باشند.

۳- هدف اصلی کمیت ایده ها است نه کیفیت آنها.

 

brainstorming techniques

 گروه  در نهایت مجددا ایده ها را نقد وارزیابی می نماید.

ایده ها باید دسته بندی و بر اساس اولویت رتبه بندی شوند.

کیفیت هر ایده در جلسه ارزیابی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

رهبر نباید به دلیل کمبود بودجه یا دیگر منابع لازم پیشنهادها را کنار بگذارد.

اگر ایده ای خوب بود، باید راه های پیاده سازی آن نیز جستجو شود.

تکنیک طوفان فکری را می توان در مسائل گوناگون به کار برد، از جمله: مسائل مربوط به بازاریابی، افزایش کیفیت محصول،

تعیین  و شفاف سازی اهداف سازمان، تامین نیروی انسانی، ایجاد انگیزه در کارکنان و …

 

ایده، خلاقیت و نوآوری