تمرین خلاقیت و تقویت ذهن

سعی کنید از دست غیر غالب خود استفاده کنید.

تمرین خلاقیت

نوشتن با دست دیگر

در مرحله بعدی یک تمرین جالب مغزی وجود دارد که به گفته یک متخصص مغز و اعصاب

ممکن است به “زنده نگه داشتن مغز” شما کمک کند.لارنس کاتز ، متخصص مغز و اعصاب

در کتاب خود مغز خود را زنده نگه دارید: ۸۳ تمرین عصبی برای کمک به جلوگیری از از دست

دادن حافظه و افزایش تناسب اندام ، توصیه می کند از دست غیر غالب خود برای تقویت ذهن

استفاده کنید. از آنجا که استفاده از دست مخالف شما بسیار چالش برانگیز است ، می تواند

راهی عالی برای افزایش فعالیت مغز باشدهنگامی که می خواهید شام بخورید یا وقتی می

خواهید چیزی را یادداشت کنید،دست خود را عوض کنید. دشوار خواهد بود ، اما دقیقاً این نکته

است. موثرترین فعالیتهای مغزی فعالیتهایی هستند که لزوماً آسان نیستند.

در مرحله بعدی فعالیتی است که احتمالاً هر روز انجام می دهید ،اما ممکن است متوجه نشوید

که این فعالیت برای قدرت ذهنی شما چقدر مفید است.

هر چقدر فعالیت مغز بالاتر باشد ذهن فعالتر و در نتیجه ایده پردازتر خواهدبود.

 

ایده، خلاقیت و نوآوری

#کارگاه_تیمی

#کارگاه_خلاقیت

#مدرس_کارآفرینی

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی