تمرین خلاقیت

از طریق لنز جدید به چیزی آشنا شوید

اگر هر روز ۴۵ دقیقه روی تردمیل بدوید ، سرانجام بی حوصلگی شروع می شود.

اما اگر روش های جدید و متفاوتی برای به حداکثر رساندن تردمیل پیدا کنید

(مانند افزایش شیب ، انجام فواصل دوی سرعت یا کاهش ۴۵ دقیقه در دو بار کوتاه تر و سریعتر روزانه) ،

این می تواند هیجان شما را در مورد تمرینات دوباره زنده کند و با خلاقیت ، این همان چیز است.

آزمون Alternative Uses Test که در اواخر دهه ۱۹۶۰ توسط JP Guilford توسعه یافته است ،

یک تمرین خلاقیت است که شما را مجبور می کند با مشاهده یک چیز آشنا از طریق یک لنز جدید و متفاوت ،

عضلات خلاق خود را کار دهید.

تمرین به این ترتیب عمل می کند: مورد آشنایی را انتخاب کنید که هر روز می بینید و از آن استفاده می کنید

(در آزمون اصلی ، مردم از یک گیره کاغذ استفاده کردند).سپس ، به مدت دو دقیقه زمان تعیین کنید و خود را

به چالش بکشید تا آنجا که می توانید به استفاده های جدید از این شی فکر کنید.

(بنابراین ، به عنوان مثال ، یک گیره کاغذ ممکن است به یک قفل جمع کننده ، یک بادکنک بادکنکی یا یک گردنبند تبدیل

شود.) با مجبور کردن مغز خود برای مشاهده یک شی آشنا از طریق یک لنز جدید ، شما تفکر واگرا را تشویق می کنید ،

که عنصر اصلی خلاقیت است و سپس می توانید آن را در سایر کارهای خلاقانه اعمال کنید.