بازی خلاق شناسه فیلم

این بازی مانند نمایش نامه  است که تنظیم می شود ، با این تفاوت که

در عوض نام فیلم ها را می گذارید! خوب ، یک جورهایی ، کمی پیچیده تر

از آن است ، اما اگر فیلم ها را دوست دارید ، این یک فیلم عالی برای گروه شما است!

لوازم مورد نیاز:

کارت های یادداشت یا ورق های چهارم با عناوین فیلم. من برای شروع لیستی از

فیلم ها تهیه کرده ام. اگر ترجیح می دهید به غیر از فیلم با چیز دیگری بازی کنید ،

خلاق باشید و لیست موارد خود را تهیه کنید.

بازی خلاق

نحوه بازی:

گروه خود را به دو تیم تقسیم کنید و یک زنگ اخبار را روی میز جلوی اتاقی که در آن

قرار دارید قرار دهید.برای بازیکنان توضیح دهید که آنها سعی خواهند کرد تیم خود را

با استفاده از تعداد محدودی از کلمات عنوان فیلم را حدس بزنند. جذابیت این است

که آنها به مصاف تیم دیگر می روند تا پیشنهاد دهند که هر عنوان فیلم را چه کسی

بازی می کند.هر بازیکن عنوان فیلم را می بیند و تعیین می کند که چه تعداد کلمه

برای استفاده از تیم خود برای حدس زدن فیلم لازم است. آنها در برابر یکدیگر خواهند

جنگید تا مشخص کنند چه کسی می توانداز تیم با کمترین کلمه فیلم حدس بزند.

از هر تیم یک بازیکن بخواهید که به جلو بیاید و در دو طرف جدول بایستد.همزمانبه

هردو بازیکن اولین کارت عنوان فیلم را نشان دهید. اولین بازیکنی که به زنگاخبار

برخوردمی کند ابتدا پیشنهاد خود را می دهد. بنابراین به عنوان مثال اگرفیلم (بهاری)

بود ، یک بازیکن ممکن است زنگ اخبار را بگیرد و بگوید چهار اگر تیم دیگر فکر کند که

می تواند این کار را با کمتری انجام دهد ، می تواند هرعددی را کمتر از چهار بگوید.

بازیکنان مناقصه را پشت سر می گذارند تا زمانی که یک تیم به تیم دیگر واگذار کند

و به بازیکن دیگر اجازه دهد پیشنهاد دهد.بازیکنی که برنده مناقصه شودسپس سعی

خواهد کرد تیم خود را به تعداد کلمات پیشنهادی  فیلم حدس بزند. یک تیم فقط یک

فرصت دارد که فیلم مناسب را حدس بزند.این کار را با دو بازیکن جدید ازتیم های مقابل

تکرار کنید تا زمانی که همه فرصتی پیدا کنند یا لیست فیلم های شما تمام شود.

چگونه برنده  بازی خلاق شویم:

بازیکنی که بیشترین امتیاز را در پایان بازی کسب کند برنده می شود! برای هر فیلم درست

حدس زده شده یک امتیاز.

 

ایده،خلاقیت و نوآوری

#دکتر_محسن_برزگر

#کارگاه_خلاقیت