من خرید کردم …

هدف از این بازی این است که به یاد داشته باشید به عنوان بسیاری از موارد خریداری شده

در مغازه هاکه ممکن است!

بازی خلاقانه

نحوه بازی: 

بازیکن اول بازی را با گفتن این که “من برای خرید رفتم و یک___خریدم” ، بازی را شروع می

کند و کالایی  را که می خرید خریداری می کند  . بازیکن دوم ادامه می دهد ، “من به خرید

رفتم و یک (نام کالای بازیکن  اول را نامگذاری کردم) و یک ___ (اضافه کردن یک مورد جدید

به لیست) خریداری کردم.” بازیکنان به نوبت به خاطر می آورند که آیتم های خریداری شده

به ترتیب به خاطر می آورند و لیست طولانی تر می شوند.  برنده آخرین شخصی است که

می تواند همه موارد را به ترتیب به ترتیب نامگذاری کند.

تغییرات

این بازی را می توان با سناریوهای مختلف سازگار کرد ، به عنوان مثال ، “من تعطیلات رفتم

و وسایلم را  بسته ام …” یا “من به مدرسه رفتم و ……..” همچنین می توانید بازی را برای

کودکان آشنا با حروف الفبا  اقتباس کنید و به نوبه خود از بازیکنان بخواهید نام موردی را که

با هر حرف الفبا شروع می شود ، نامگذاری کنند. بازیکن ۱ = A ، بازیکن ۲ = B ، بازیکن ۳

= C و غیره.

 

 

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی

ایده،خلاقیت و نوآوری

#مدرس_کارآفرینی