بازی خلاقانه گروهی

اون چه کسی؟

برای انجام این بازی احتیاج به فضایی بزرگ و تعداد زیادی هم بازی دارید؛

هر چقدر تعداد شما بیشتر باشد، بازی هیجان انگیزتر خواهد شد.

 

بازی خلاقانه گروهی

مراحل بازی اون چه کسی؟

۱- برای انجام این بازی حداقل به ۱۰ نفر احتیاج دارید.

۲- از بازیکنان بخواهید یک دایره بزرگ با فضای کافی در مرکز تشکیل دهند.

۳- حالا یک نفر باید داوطلب شده و مثلا به یکی از اتاق های منزل برود و تا

زمانی که اعلام ننموده اید، همان جا بماند.

۴- در این مرحله، بازیکنانی که در زمین هستند باید بین خود یک نفر را انتخاب

نمایند.

۵- فردمنتخب باید یک حرکت خاص انجام دهد و بقیه بازیکنان باید دقیقا حرکت

او را تقلید نمایند.

۶- حرکتی که توسط فردمنتخب انجام می شود، می تواند کاملا خلاقانه و خنده

دار باشد؛هیچ قانونی در این مورد وجود ندارد و همین مسئله می تواند بازی

شما را بسیار شاد و نشاط آور کند.

۷- حالا از فردی که در اتاق بوده، خواسته می شود که به میان جمع برشود و

در مرکز دایره قرار گیرد.

۸- با اعلام عمومی از طرف یکی از بازیکنان، همگی حرکت فردمنتخب را همزمان

اجرا می نمایند.

۹- حالا شخصی که در مرکز نهاده شده باید حدس بزند که فردمنتخب کیست؟!

۱۰- اگر حدس او درست باشد، به جمع بر می شود و نفر بعدی جایگزین اوم می

شود؛ اگر اشتباه حدس بزند، دوباره همین مراحل باید تکرار شود.

 

 

ایده،خلاقیت و نوآوری

#کارگاه_خلاقیت

#کارگاه_تیمی

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی

#مدرس_کارآفرینی

#کارآفرینی