معرفی کتاب Lean Startup اریک ریز به طور خلاصه ، در این کتاب بنیادی ، اریک ریز با نشان دادن تفاوت شرکت های تاسیس شده با استارتاپ ها شروع می کند. در نتیجه ، استفاده از چارچوب ها و فرایندهای شرکت های بزرگ برای فعالیت…