کتاب نوپای ناب ، اثری نوشته ی اریک ریز است که نخستین بار در سال ۲۰۱۱ به چاپ رسید.   اغلب کسب و کارهای نوپا با شکست مواجه می شوند در حالی که می توان جلوی بسیاری از این شکست ها را گرفت. کتاب…