گلدان خلاقانه با استفاده از ساده ترین ابزار

 

گلدان خلاقانه

گلدان خلاقانه

 

خلاقیت و نوآوری یک هنر است.

 

کسب و کار

کارآفرینی

دکتر محسن برزگر خلیلی