چرخه و گردش پول:

درست هنگامی که همه مردم شهر در یک بدهکاری به سر می‌برند و هر کدام بر منبای

اعتبارشان زندگی را گذران می‌کنند،یک مرد بسیار ثروتمندی وارد شهر می‌شود. او وارد

تنها هتل شهر می‌شود، اسکناس ۱۰۰ دلاری را روی پیشخوان هتل می‌گذارد و برای بازدید

اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه بالا می‌رود.

 

گردش پول

داستان گردش پول ۱۰۰ دلاری مرد ثروتمند در شهر :

 

صاحب هتل اسکناس ۱۰۰ دلاری را برمی‌دارد و در این فاصله می‌رود و بدهی خودش را به قصاب

می‌پردازد. قصاب اسکناس ۱۰۰ دلاری را برمی‌دارد و با عجله به مزرعه می‌رود و بدهی خود را به

مزرعه‌دار می‌پردازد . مزرعه دار اسکناس ۱۰۰ دلاری را با شتاب برای پرداخت بدهی‌اش به تأمین‌

کننده خوراک دام و سوخت می‌دهد. تأمین‌کننده سوخت و خوراک دام  ، برای پرداخت بدهی خود،

اسکناس ۱۰۰ دلاری را با شتاب به داروغه شهر، که به او بدهکار بود،می‌رساند و بدهی خود رامی

‌پردازد. داروغه اسکناس را با شتاب به هتل می‌آوردوبه صاحب هتل می‌دهد،چون هنگامی که دوست

خودش را یک شب به هتل آورده بود، اتاق را به اعتبار کرایه کرده بود تا بعداً پولش را بپردازد.حالا هتل

‌دار اسکناس را روی پیشخوان گذاشته است  .در این هنگام مرد ثروتمند پس از بازدید اتاق‌های هتل

برمی‌گردد و اسکناس ۱۰۰ دلاری خود را برمی‌دارد و می‌گوید که از اتاق‌ها خوشش نیامده و شهر را

ترک می‌کند.

 

پول
 

در این فرایند هیچ کس صاحب پول نشده است ولی به هر حال همه شهروندان در این هنگامه

بدهی بهم ندارند و همه بدهی‌هایشان را پرداخته‌اند و با یک انتظار خوش‌بینانه‌ای به آینده نگاه

می‌کنند.و در این میان افراد ناآشنا با مفهوم واقعی دارایی و بدهی و توسعه اقتصادی آشنا شدند،

همچنین  مفهوم گردش مالی و مزایای آن  را به صورت عملی دیدند، سرمایه‌گذاری و خرید و فروش

را تجربه کردند.

 

منبع بخشی از مطالب  :

رابرت کیوساکی

 

 

ایده،خلاقیت و نواوری

#کارگاه-خلاقیت

#کارگاه_تیمی

#مدرس_کارآفرینی

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی