کتاب هگارتی از خلاقیت می گوید

 

کتاب هگارتی از خلاقیت می گوید

مقالات و کتاب‌های متعددی در مورد خلاقیت خوانده‌ایم که هر کدام رویکرد متفاوتی

نسبت به توسعه‌ی ایده‌ی خلاق داشته‌اند.بعضی معتقدند که کار خلاقانه کار گروهی

است و گروهی اعتقادی به کار گروهی ندارند، برخی معتقدند کار خلاقه طی پروسه‌

ای خاص انجام پذیر است و برای آن راهکارها و سیستم‌هایی برای خلاقیت پیشنهاد

می‌دهندوگروهی خلاقیت را کاملا لحظه‌ای و مانند جرقه‌ای خلق الساعه توصیف می‌

کنند. کتاب ” هگارتی از خلاقیت می‌گوید، هیچ قاعده و قانونی در کار نیست” نوشته

جان هگارتی و ترجمه‌ی نورا موسوی نیا، موضع گیری خاصی در رابطه با روش‌های تو

سعه‌ی خلاقیت ندارد، بلکه انجام کار خلاقه را در بایدها و نباید‌ها توضیح می‌دهد . به

عبارتی ، چه کارهایی انجام دهیم و چه کارهایی انجام ندهیم تا به کار خلاقانه‌ی ما

آسیبی وارد نشود. این کتاب نکات جذابی برای تولید آگهی خلاقانه پیشنهاد می‎کند.

 

#ایده،خلاقیت و نوآوری

#دکتر_محسن_برزگر_خایلی

#خلاقیت

#معرفی_کتاب