معرفی کتاب مقدمه‌ای بر خلاقیت و تفکر خلاق

کتاب مقدمه ای بر خلاقیت و تفکر خلاق نوشته ی منیژه ملائی و میلاد فتحی است.

که با هدف تببین مبانی نظری و مفاهیم کلیدی خلاقیت و تفکر خلاق تدوین و در ادامه

به منظور تشریح بیشتر موضوع سه مقاله از نشریات معتبر ترجمه و ارائه شده است.

 

کتاب مقدمه‌ای بر خلاقیت و تفکر خلاق

بخش از کتاب مقدمه‌ای بر خلاقیت و تفکر خلاق

فرآیند نوآوری از دو فعالیت اصلی تشکیل‌شده است: خلاقیت و نوآوری. در اثر خلاقیت

ایده‌های جدید و سودمندی مطرح می‌شوند و در نوآوری ایده‌های جدید در محصولات و

فرآیندهای جدید به‌ کار برده می‌شوند. این توالی منطقی و کاملاً بارز به نظر می‌رسد،

اما با بررسی مختصر اقدامات نوآوری مشخص می‌شود که چالش‌ها و موانعی پیش روی

فرآیند‌های نوآوری قرار دارد. بررسی دقیق مطالعات تجربی نشان می‌دهد که رابطه بین

خلاقیت و نوآوری در زمینه های مختلف تجربی و طرح مای تحقیقاتی بسیار فرق دارد. این

تنوع به خاطر این است که فرآیندهای نوآوری جنبه‌های مختلفی دارد. فرآیندی که ایده‌های

خلاق را به محصولات و خدمات جدید تبدیل می‌کند تحت تأثیر تنوع مؤسسات، فرهنگ‌ها،

سازمان‌ها و محیط‌های خارجی قرار دارد.

مباحثی همچون خلاقیت،تفکرخلاق،نوآوری از جمله موارد ذکر شده در این کتاب است.

 

ایده، خلاقیت و نوآوری