کتاب در تبدیل شدن به یک رهبر

توسط وارن جی بنیس 

وارن بنیس که توسط مجله Forbes به عنوان رئیس معلمان رهبری شناخته می شود ،

سالها متقاعد کننده استدلال می کند که رهبران متولد نمی شوند بلکه ساخته میشوند .

کتاب کلاسیک وی درباره رهبر شدن به عنوان منبع بینش اساسی خوانندگان بی شماری ، با

کیفیت هایی که رهبری ، افراد نمونه آن و راهکارهایی را که هر کس می تواند برای رسیدن به

آن تعریف کند ، تعریف کرده است.در جهانی که به طور فزاینده ای توسط تلاطم و عدم اطمینان

تعریف می شود ، دعوت به رهبری بیش از هر زمان دیگری فوری است.دارای یک معرفی جدید

تحریک آمیز.

 

#معرفی_کتاب

#کارگاه_خلاقیت

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی

#کارگاه_تیمی