این کتاب :

تغییر زاویه دید و تفکرمان است و به ما نشان می دهد تغییر ازدرون به بیرون انجام می گیرد.

 

نام کتاب : تئوری انتخاب

ویلیام گلسر

ترجمه :علی صاحبی

انتشارات: سایه سخن

 

 

ایده،خلاقیت و نوآوری