کارگاه مادروکودک

کارگاه مادروکودک

کارگاه مادروکودک

کارگاه مادروکودک

کارگاههای مادروکودک غرب تهران

دارای کادری مجرب و آزموده در حوزه کودک و روانشناسی 

برگزارکننده انواع کارگاههای مختلف مادرو کودک و بدون والد در زمینه های هنری ،موسیقی،بازی،تقویت حواس ،تقویت مهارتهای حرکتی 

تقویت هوش چندگانه ،استعدادیابی  و کثیف کاری و …….

برگزارکننده جشن های مناسبتی و ….

دارای پکیج های تخصصی کودک و جلسات مشاوره 

در فضایی شاد و پرهیجان 

تحت نظارت دکتر محسن برزگر خلیلی مدرس و مشاور خلاقیت و کارآفرینی و فعال در حوزه کودک

 

جهت کسب اطلاعات و  آشنایی بیشتر

 

http://www.creativekids.ir

۴۴۰۲۰۸۹۴

۴۴۰۰۰۵۴۲