چالش کسب و کارها

با شناخت صحیح از مسیر کسب و کار خود می توانید چندین قدم جلوتر باشید و سریعتر به موفقیت برسید.

 

ویدیو چالش کسب و کارهادرحوزه سلامت 

دکتر محسن برزگر خلیلی مدرس و مشاور کارآفرینی همراه با دکتر اسدی

 

ویدیو کامل در پیج: http://instagram.com/mbarzegarkhalili

ایده ،خلاقیت و نواوری

#کارگاه-خلاقیت

#کارگاه_تیمی

#مدرس_کارآفرینی

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی