چالش کسب و کارها

با شناخت صحیح از مسیر کسب و کار خود می توانید

چندین قدم جلوتر باشید و سریعتر به موفقیت برسید.

چالش کسب و کارها

ویدیو چالش کسب و کارهادرحوزه سلامت 

دکتر محسن برزگر خلیلی مدرس و مشاور کارآفرینی 

همرا با دکتر اسدی

ویدیو کامل در پیج: http://instagram.com/mbarzegarkhalili

 

ایده ،خلاقیت و نواوری