کتاب هفت عادت مردمان موثر محبوبترین کتاب نویسنده معروف آمریکایی استفان کاوی است.

 

خود او در مقدمه کتابش میگوید:

“قانونهایی جهانی برای سعادت وجود دارد  که در طول تاریخ و در  همه جوامع مشترک است.

من این قانون ها را کشف نکرده ام، صرفا شناسایی کرده ام. پیروزی در هر جایی وابسته به هماهنگ بودن

با قوانین آنجاست. قانونها ثابت است ولی چگونگی بکارگیری آنها در هر فرد متفاوت است و بسته به ابتکارها و استعدادهای ما دارند.”

کتاب ۷ عادت مردمان موثر

کتاب‌های زیادی از موفقیت، راهکارها و ترفندهای آن می‌گویند. اما تبدیل شدن به یک انسان موفق

در همه‌ی زمینه‌ها (رابطه، کار، تحصیل و …) نیازمند تغییر شخصیت و عادات شما هستند.

کتاب ۷ عادت مردمان موفق (۷habits of highly effective people) یکی از بهترین راهنماهای موفقیت است.

 این اثر راهنمای گام به گامی برای تغییر شخصیت و شکل دادن عادت‌های جدید در شماست.

استفان کاوی (Stephen Covey)، بیش از همه به‌ خاطر کتاب «هفت عادت مردمان موفق» که در سال ۱۹۸۹ منتشر شد،

مشهور است.

در سال ۱۹۹۶، استیفن کاوی از سوی مجله تایم به‌ عنوان یکی از ۲۵ شخصیت تاثیرگذار نامیده شد؛

و مجلۀ فوربس کتاب ۷ عادت مردمان موفق را یکی از ۱۰ کتاب برتر در زمینۀ مدیریت کسب‌ و کار که تاکنون منتشر شده است، عنوان کرد.

هفت عادت مردمان موثر
هفت عادت مردمان موثر

بخشی از کتاب ۷ عادت مردمان موثر

 

در بخشی از کتاب ۷ عادت مردمان موثر می‌خوانیم:

پیشگام بودن به معنای تحمیل، خشونت و پا‌فشاری نیست، به معنای شناختِ مسئولیت‌ در تحقق مسائل است.

برقراری تعادل طلایی در زندگی دلیل پیشگام بودن و ابتکار است. ایجاد این هفت عادت هم چنین است.

با بررسی شش عادت دیگر درخواهید یافت که همۀ آن‌ها مبتنی بر توانمندی عضلات پویشگری شما هستند.

هر کدام از آن‌ها برای عمل کردن مسئولیتی ایجاد می‌کنند. ما مسئول کارآمدی خودمان هستیم،

مسئول خوشبختی خودمان و در نهایت مسئول شرایط زندگی خودمان.

این که بدانیم مسئول هستیم، مسئول کارآمدی و عادت‌های دیگر و این کارآمدی نیازی بنیادی است.

 

کتاب هفت عادت مردمان موثر

 

کتاب هفت عادت مردمان موثر  قوانین حاکم را به شما معرفی میکند تا در مسیر بهتر حرکت کنید؛

و ضمنا به شما شیوه آغاز حرکت و روش پیمودن ادامه مسیر را هم خواهد گفت.

 

 

ایده ، خلاقیت و نوآوری