در تصویر زیر کدام مخزن زودتر از بقیه پر میشود؟

 

معما

 

ایده خلاقیت و نوآوری