یک معما جدید و جالب و البته کمی سخت که وقت کافی برای حل این معما دارید .

خوب فکر کنید و از روی صبر و حوصله جواب بدید و بدانید یکی از راههای افزایش مهارت تفکر

و ایده پردازی و خلاقیت حل معماها و تست های هوش و چیستانهای مختلف است.

معما:

مدرسه ای می خواهد دانش آموزان خود را به اردو ی تفریحی ببرد . تعداد دانش آموزانی که قرار است

به این اردو بروند ۳۰۰ نفرند و از تعداد کل اتوبوس هایی که قرار است دانش آموزان را به اردوگاه ببرند

دو تا نمی توانند بیایند و باید بقیه اتوبوس ها هرکدام پنج نفر را اضافه سوار کنند .

حالا شما باید بگویید که تعداد اتوبوس های موجود چند عدد است ؟

معما
mystery

جواب معما

 اول جواب تست معما رو می گیم و بعد در مورد راه حل دقیق توضیحاتی رو بیان می کنم .

در ابتدا قرار بوده که دوازده تا اتوبوس برای انتقال دانش آموزان به اردوگاه بیایند

و در نتیجه هرکدام باید بیست و پنج نفر از دانش آموزان را سوار می کردند

ولی به هر دلیلی که مهم نیست دو تا از اتوبوس ها نیامده اند در حال حاضر ده اتوبوس موجود است

که هر کدام سی نفر را سوار می کنند .

 

راه حل ریاضی معما

اما راه حل ریاضی معمااتوبوس ها ؟

اساسا در این سبکمعماهاکه نیاز به محاسبات عددی داره باید بتونید معادلات لازم رو بنویسید .

در این جا هم به همین ترتیب است . شما می تونید تعداد اتوبوس هایی که باید می آمداند را n

و تعداد دانش آموزانی که قرار بوده سوار هر اتوبوس شود را m بگیرید و

بعد دو معادله برای حل دو مجهول موجود بنویسید و حل کنید به این صورت :

n * m = 300

 n – 2 ) * ( m + 5 ) = 300)

و در نهایت با حل یک معادله درجه دو جوابمعما رو به دست بیارید .

 

ایده ، خلاقیت و نوآوری