معما کشاورز و شمش طلا

در این معما:

یک کشاورز تصمیم می گیرد برای ساخت یک آسیاب آبی کارگری را استخدام کند.

کشاورز به کارگر خود قول می دهد که هر روز دستمزد او را به صورت طلا بپردازد.

کارگر می گوید که ساخت آسیاب مورد نظر یک هفته طول کشیده و کارش را از دوشنبه آغاز می کند.

کشاورز یک شمش طلا داشته و قصد دارد هر روز یک هفتم از این شمش را بریده و به کارگر بدهد.

اما وقتی به اره خود نگاه می کند می بیند که تنها می تواند دو برش انجام دهد.

وی برای این که زیر قول خود نزد چه باید بکند؟

 

معما

پاسخ معما کشاورز و شمش طلا

 

کشاورز باید شمش را به سه قسمت تبدیل کند: یک هفتم، دو هفتم و چهار هفتم.

برای این کار تنها دو برش لازم است و شیوه پرداخت او نیز به ترتیب زیر خواهد بود:

دوشنبه: تکه یک هفتمی را به کارگر خواهد داد.

سه شنبه: تکه دو هفتمی را به کارگر داده و تکه یک هفتمی را از او بازپس خواهد گرفت.

چهارشنبه: بار دیگر تکه یک هفتمی را به کارگر خواهد داد.

پنج شنبه: تکه چهار هفتمی را به کارگر داده و تکه های یک هفتمی و دو هفتمی را از او پس خواهد گرفت.

جمعه: بار دیگر تکه یک هفتمی را به کارگر خواهد داد.

شنبه: تیکه دو هفتمی را به کارگر داده و تکه یک هفتمی را از او پس می گیرد.

یکشنبه: تکه یک هفتمی را نیز به کارگر خواهد داد.

 

 

ایده ، خلاقیت و نوآوری