معما بیل گیتس برای استخدام در شرکت

‎دو اتاق در مجاورت هم قرار دارند.‎هر کدام یک در دارند ولی هیچکدام پنجره ندارند.

‎درهایشان که بسته باشد درون اتاقها کاملا تاریک است. در یک اتاق سه چراغ برق

به توانهای ۱۰۰، ۱۱۰ و ۱۲۰ وات و در اتاق دیگر سه کلید برق مثل هم وجود دارد.

‎ما نمیدانیم کدام کلید کدام چراغ راروشن میکند( مثلا نمیدانیم آیا کلید وسطی مربوط است

به چراغ وسطی یا به چراغهای دیگر اما بطور قطع میدانیم که هر کدام از کلید ها یکی از چراغها

را روشن میکند. همچنین ترتیب چراغها را هم نمیدانیم ).

‎شما معلوم کنید که هر کلید مربوط به کدام چراغ است.

برای اینکار و در شروع، شما باید در اتاق کلیدها باشید و کار را از آنجا شروع کنید.

‎شما میتوانید هر چند مرتبه که بخواهید کلیدها را روشن و خاموش کنید.

اما شما تنها هستید و نمیتوانید از کسی کمک بگیرید و هیچگونه وسیله ای هم خواه برقی خواه غیر برقی بهمراه ندارید

و مهمتر از همه اینکه شما حق ندارید بیش از یکبار وارد اتاق چراغها شوید و وقتیکه وارد شدید

و بیرون آمدید، دیگر نمیتوانید مجددا وارد آن اتاق بشوید.

‎این معما را بیل گیتس در سال ۲۰۰۲ طراحی کرد تا از بین ۱۰۰ مهندس یکی را برای شرکتش انتخاب کند.

‎ حال بفرمایید که هر کلید کدام چراغ را روشن می کند؟

معما بیل گیتس

جواب معما 

 

کلیدها را روشن کنید و یکی، دو دقیقه بعد، آن را خاموش کنید. حالا کلید دیگری را روشن کنید

و به اتاق چراغها بروید. چراغی که روشن است، مربوط است به کلید دوم. دو چراغ دیگر را لمس کنید،

آنکه گرم است مربوط است به کلید اول و البته آنکه سرد است مربوط است به کلید سوم.

 

معما بیل گیتس

آنچه در حل معما بیل گیتس مدنظر استاستفاده از قدرت تفکر و ایده سازی در حل معمااست.

 

ایده،خلاقیت و نوآوری