معمای گیاه شناسی 

حل معماسبب رشد مهارت فکری در افراد میشود و زمینه ساز ایده پردازی و

بروز خلاقیت و نوآوری و تقویت حافظه است.

 

 شرح معما گیاه شناسی:

جان یه شب که با دوستش در حال شام خوردن بود، تصمیم گرفت

که مسئله ای را با دوستش در میان بگذارد. او گفت: من با یک متخصص

گیاه شناسی صحبت کردم و او به من گفته فقط با ۵ هزار دلار می توانم

نایاب ترینگیاه یکساله معطر دنیا را داشته باشم. البته او به من گفته که

این گیاه هر سال  گل میدهد و من میتوانم تخم این گل را بگیرم و خودم آنها را بفروشم.

– چون این گیاه خیلی نایاب و گران است، پس با این اوضاع من میتوانم

از این راه ثروتمندشوم. نظرت چیه؟

دوست جان مدتی فکر کرد و جواب منطقی به او داد. او گفت: پولاتو نگهدار.

این گیاه شناس یه کلاهبرداره.

بنظرتون چطور دوست جان به نتیجه در معمای گیاه شناسی رسید؟

گیاه شناسی
گیاه

 جواب معما گیاه شناسی:

 دوست جان گفت: پولاتو نگهدار. این گیاه شناس یه کلاهبرداره…

 گیاه یک ساله فقط یک سال عمر می کند و این را هر گیاه شناسی می داند.

جان ممکنست در همان یک سال بتواند تخم گل را بگیرد و آن را برای سال بعد بکارد

ولی همان گیاه برای بیشتر از یک سال به او گل و تخم گل نخواهد داد.

 

ایده ، خلاقیت و نوآوری