استعدادیابی

استعدادیابی نوجوان

استعدادیابی:

قصه کشف و پیدا کردن استعدادها راه تلخی است که همه پدر مادرها به تنهایی طی کرده ایم

ما بدون داشتن چراغی که روشنگر راه کشف استعدادهای پنهان و نهان درونمان باشد

دست به آزمون و خطا زدیم تا استعداد هایمان را به کمک تجربیات تلخ و شیرین پیدا کنیم.

و سر انجام این قصه تلخ رسید بود که بخش عظیمی از استعدادهای دوره ی کودکی و نوجوانی ما در زیر سایه ی ندانم ها

جامانده و ما هر کدام بجبر روزگاربدون شناخت استعداد هایمان به سراغ کاری رفتیم که شاید

نسبت به انجام ان نه عشقی داشته باشیم و نه استعدادی .

امروز برای استعدادیابی کودک و نوجوانان پکیج هایی طراحی شده که به صورت عملی و در غالب تست های

طبقه بندی شده (مصاحبه و مشاوه و بازی درمانی ) به صورت کامل عملی از صفر تا صد تمامی بخش های واضح و آشکار کودک 

 تا نهان و پنهان نوجوانی را مورد سنجش قرار می دهد و در اخر در پکیج استعدادیابی ، باتوجه به نتیجه گیری، کودک و نوجوان 

 کودک و نوجوان را از سر دو راهی های انتخاب ارام ارام به حهت مناسب در همه ی زمینه هایی مانند انتخاب رشته تاانتخاب شغل و 

 انتخاب علایق میبرد.

 

 

این پکیج ها شامل:

تعیین درجه هوشمندی

میزان مسئولیت پذیری

سنجش هوش غیر کلامی

ارزشیابی سلامت شخصیت

ادراک کودک از محیط

خود پنداره

شناسایی خلاقیت بالقوه

توانایی حل مسائل

رفع اختلالات یادگیری

شناسایی و رفع وسواس و اظطراب و افسردگی

میزان عملکرد متناسب جنسی

 

جهت آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر :

۲۲۹۱۵۸۰۷

http://www.talentclinic.ir