⭕️ذهن تان را باز نگه دارید.

داشتن ذهن باز و افکار خلاقانه می تواند راه حل های بیشتری راخلق کند.

 

۱-مسائل را به چشم چالش و فرصت ببینید، اینگونه میتوانید خلاقانه رفتار کنید و با ذهن باز به سوی حل مسائل بروید.

۲-به سبک خود توجه کنید و ببینید آیا شرایط خاصی وجود دارد که باعث کنجکاوی شما می شود و

شما را مشتاق و علاقه مند کند، و یا شرایطی که حس غیر منطقی و ناپسند در شما ایجاد کند. و

ببینید چه تفاوتی میان این مسائل و شرایط وجود دارد؟

۳-با ارتقاء سطح دانش و آگاهیتان، حس کنجکاوی خود را به کار بیندازید. به گرایش ها و

ایده های جدید توجه نمایید و ببینید آنها چگونه بر صنعت یا سازمانتان تاثیر می گذارند.

۴-در هر مسئله ای بپرسید: چرا، کجا، با چه کسی، با چه چیزی، در چه زمانی و چگونه و

اینگونه به تحلیل شرایط بپردازید. پاسخ به این پرسش ها می تواند درک شما

از چالش ها و رابطه ی آن با سایر مسائل را افزایش دهد.

۵-افراد خلاق سازمانتان را شناسایی کنید. هنگامی که به خلاقیت بیشتری نیاز دارید،

از مشارکت آنها بهره بگیرید.

۶-سعی کنید دریابید که دیگران چگونه به مسائل می نگرند. این کار به شما کمک می کند

متوجه شوید که همیشه، بیش از یک راه برای درک و مشاهده ی یک مطلب وجود دارد.

۷-در بحران آرامش داشته باشید تا بهترین راه حل را پیدا کنید.

 

 

ایده ،خلاقیت و نوآوری