محصولات خلاقانه

 

در بازار یکی از مهم ترین فاکتورها ارائه خلاقانه محصولات است تا درنظر مشتری بیاید.

 

ایده،خلاقیت و نوآوری

#کارگاه_خلاقیت

#کارگاه_تیمی

#دکتر_محسن-برزگر_خلیلی

#بازی

#تبلیغات_خلاقانه