قدرت افکار مثبت و منفی انسان در درجه اول برروی ذهن اوست…

همه چیز انرژی است و انرژی توسط ذهن هدایت و کنترل میشود  .

همه ی جهان از انرژی تشکیل شده…

نوع فکر کردن و فکرها سبب میشود این انرژی به شکل های مختلف در زندگی  ظاهر شود

و قدرت افکار مثبت و منفی  انسان برروی ذهن دیده شود.

 مثلا اگر فکر منفی در ذهنتون باشه و بعد از چند دقیقه به آینه نگاه کنید،احساس می کنید تیرگی و زشتی صورتتون رو پر کرده و ...

the power of positive thoughts and negative
 

 

تاثیرات قدرت افکار مثبت و منفی انسان:

فکر، تفکر بیهوده، مقدار زیادی از انرژی زندگی شما را میسوزاند و هدر میدهد.

بدون اینکه به هیچ جایی برود، فقط در اطراف میچرخد.

مانند اتومبیلی که خلاص است و شما ساعتها و ساعتها پدال گاز را فشار میدهید

و آن صدای هوم و هوم سر میدهد و به هیچ جایی نمیرود!

بنابراین به ورای فکر قدم بگذارید و به سوی آن وضوح و هشیاری حرکت کنید.

آن، هم ملایمت دارد و هم تندخویی.

اینها متضاد بنظر میرسند.میدان انرژی حضور آگاه، بسیارملایم و لطیف است،

اما همچنین دارای تندخویی است و نیاز به تندخویی و درندگی دارد،

چونکه نیاز دارد از میان فکر بگذرد و فکر سنگین و فشرده است.

بنابراین برای اینکه از میان فکرفشرده بگذرد با میدان احساسیِ سنگینی که همراه فکر است، جفت میشود.

 

the power of positive thoughts and negative
 

دو لایه داریم: فشردگی و سختی افکار، میدان احساسی و کالبد درد. و آنها به عنوان دو لایهٔ فشردگی به هم میچسبند.

آنگاه حضور فرا میرسد و در این مورد، آن از دو جهت فرا میرسد، به همین خاطر این امر امکان روی دادن دارد.

از درون شما آن بُعد حضور پدیدار میشود. ولی آن ممکن است در غیبت رنج بسیار، کافی نباشد.

آن ممکن است نیروی کافی برای خارج شدن از میان فشردگی نداشته باشد.

آنگاه آنچه که شما تجربه میکنید، بیقراری شدید است.

چیزی میخواهد اتفاق بیفتد، چیزی میخواهد دراینجا متولد شود، اما نمیتواند، چونکه پوسته نمیشکند.

اما در اینجا آن هم میشکند، میدان انرژی موجود در این اتاق که از این تعالیم،که بیش از کلمات است حاصل میشود،

حضور را از درون شما و نیز از بیرون، ظاهر میکند.

پس سعی کنیم در زندگی افکار بدون ترس داشته باشیم.

 

منبع بخشی از مطالب:

اکهارت تله
کتاب_سفر_به_خویشتن

 

 

ایده ، خلاقیت و نوآوری