روش های  بهبود مهارت های توسعه شخصی 

مهارت های رشد فردی می تواند مهارت های نرم یا فنی باشد.

با انجام تجزیه و تحلیل خود در زمینه های خود برای پیشرفت و مهارت های لازم برای پیشرفت

در حرفه یا صنعت خود ، کدام مهارت ها را توسعه دهید.بر مهارت های قابل انتقال متمرکز شو ید

که شما را در هر شغلی کاندیدای رقابتی میکند.رشد شخصی عملی مداوم برای ارزیابی اهداف

و ارزشهای زندگی شما و ایجاد مهارت ها و کیفیت های شما برای دستیابی به تواناییهای بالقوه

شماست. آنها می توانند به بلوغ ، موفقیت و رضایت شما کمک کنند. بسیاری از افراد مهارت های

رشد فردی خود را در طول زندگی خود تقویت می کنند تا خود را بهتر کنند و به اهداف خود برسند.

آنها می توانند این کار را از طریق آموزش ، مشاوره از یک مربی ، کمک به خود و موارد دیگر انجا م

دهند.برخی از مهمترین مهارتهای رشد فردی را توضیح میدهیم که میتواند در سفر شما به توانایی

و اعتماد به نفس بیشتری کمک کند.

مهارت های رشد فردی چیست؟

مهارت های رشد فردی ، ویژگی ها و توانایی هایی است که به شما کمک می کند تا هم از نظر

شخصی و هم از نظر شغلی رشد کنید. به عبارت دیگر ، آنها مهارتهایی هستند که به شما کمک

می کنند رشد شخصی خود را پرورش دهید. درک و بهبود این مهارت ها به شما کمک می کند تا

پتانسیل خود را به حداکثر برسانید. این روند به عنوان خودسازی یا رشد شخصی نیز شناخته می شود.

چرا مهارتهای رشد فردی مهم هستند؟

مهارتهای رشد فردی از این جهت مهم هستند که به شما امکان می دهند برای رشد شخصی و

شغلی در جهت اهداف خود برنامه های استراتژیک و تاکتیکی ایجاد کنید. استفاده از مهارت های

 توسعه فردی به شما کمک می کند تا بتوانید به طور طبیعی آنها را در برنامه روزمره خود داشته

باشید و از آنها استفاده کنید:

روش های  بهبود مهارت های توسعه شخصی 

دستیابی به اهداف شخصی و شغلی

پیشرفت در حرفه خود

نقاط قوت و استعداد خود را بهبود ببخشید

خودت بهتره

رضایت و رضایت را پیدا کنید

 

نمونه هایی از مهارت های رشد فردی

مهارت های رشد فردی می تواند صفات یا خصوصیاتی باشد که شما از قبل دارید یا می توانید از

طریق آموزش و آموزش کسب کنید.افراد بسته به اهدافشان مهارتهای مختلف رشد فردی را ارزیابی

خواهند کرد ، اما در اینجا چند نمونه از مهارتهایی که معمولاً افراد برای تسهیل رشد شخصی تمرین

می کنند آورده شده است:

 

ارتباطات

درون فردی

سازمان

حل مسئله

اعتماد به نفس

تطبیق پذیری

تمامیت

اخلاق کاری

رهبری

خلاقیت و نوآوری
خلاقیت و نوآوری

ارتباطات

ارتباط شامل توانایی شما در صحبت کردن ، نوشتن و گوش دادن است. با استفاده از این مهارت ها

می توانید آنچه دیگران می گویند و احساس می کنند را درک کنید و همچنین ایده ها و احساسات

خود را منتقل کنید. ارتباط گران خوب میتوانند با استفاده از لحنی مثبت و مناسب با شرایط ، واضح و

مطمئن صحبت کنند.

درون فردی

همچنین مهارت های بین فردی یا مهارت های اجتماعی به افراد گفته می شود ، رفتارهای کلامی و

غیرکلامی و واکنش در تعامل با افراد دیگر است.آنها بر توانایی شما در ایجاد روابط و ایجاد تأثیر در دیگر

ان در موقعیت های اجتماعی تأثیر می گذارند.

سازمان

مهارتهای سازمان شامل مرتب بودن فضای فیزیکی و دیجیتالی شما و همچنین توانایی شما در برنامه

ریزی ، برنامه ریزی و اولویت بندی است . سازماندهی مناسب می تواند به صرفه جویی در وقت ، جلو

گیری از ارتباطات نادرست و بهبود کارایی کمک کند.

حل مسئله

حل مسئله توانایی شما در مدیریت شرایط چالش بر ا نگیز یا غافلگیرکننده است . خوب حل کنندگا ن

مشکلات می توانند وقتی با موانعی روبرو می شوند آرام باشند و تمام گزینه های خود را برای یافتن

بهترین راه حل ارزیابی می کنند.

اعتماد به نفس

اعتماد به نفس اعتقاد به توانایی ها ، اعمال و تصمیمات شماست. اگر به خود اعتماد دارید ، احتمالاً

اهداف بلند پروازانه ای را دنبال خواهید کرد ، چیزهای جدیدی را امتحان کنید و باور کنید که می توانید

موفق شوید.

تطبیق پذیری

سازگاری توانایی شما در تنظیم سریع و راحت چیزهای جدید است . افرادی که تغییرات را به خوبی

کنترل می کنند اغلب با شخصیت های مختلف کنار می آیند و در هر محیطی پیشرفت می کنند.آنها

همچنین می توانند در شرایط شگفت آور آرام باشند.

 

تمامیت

مردم تمایل دارند به کسانی که صادق هستند و پایبند ارزشهایشان هستند اعتماد کنند. صداقت به

معنای انجام کار درست و گفتن حقیقت است ، حتی اگر انجام چنین کاری چالش هایی را به همراه

داشته باشد. داشتن یکپارچگی می تواند به شهرت خوب و فرصت های پیشرفت منجر شود.

 

اخلاق کاری

اخلاق کاری نه تنها شامل سخت کوشی بلکه قابلیت اطمینان  ، مسئولیت پذیری ، کیفیت ، عزم

راسخ و نظم را نیز شامل می شود. افرادی که اخلاق کاری خوبی دارند تمایل به بهره وری و نگرش

مثبت دارند.

 

رهبری

رهبری توانایی هدایت افراد است. رهبران خوب میتوانند به دیگران انگیزه دهند و در رسیدن به هدفی

مشترک به آنها کمک کنند. آنها اعتماد به نفس ایجاد می کنند و روحیه را بهبود می بخشند.

 

 

#کارگاه_خلاقیت

#کارگاه_تیمی

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی