خلاقیت و نواوری در ساخت دوچرخه ای که کاربرد ماشین لباسشویی هم دارد.