خلاقیت در تولید

خلاقیت در تولید توسط یک ایرانی

همیشه برای خلاق بودن نیاز به ابزار پیچیده نیست. ایده پردازی از فکر کردن شروع می شود.

 

 

ایده، خلاقیت و نوآوری
#کارگاه-خلاقیت
#مدرس_کارآفرینی
#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی
#کارگاه_تیمی