کارگاه مادروکودک

کارگاه مادروکودک

کارگاه مادروکودک

کارگاه مادروکودک

خانه خلاقیت صادقیه دکتر برزگر

دارای کادری مجرب و آزموده در حوزه کودک و روانشناسی 

برگزارکننده انواع کارگاههای مختلف مادرو کودک و بدون والد

در زمینه های هنری ،موسیقی،بازی،تقویت حواس ،تقویت مهارتهای حرکتی 

تقویت هوش چندگانه ،استعدادیابی  و کثیف کاری و …….

برگزارکننده جشن های مناسبتی و ….

دارای پکیج های تخصصی کودک و جلسات مشاوره 

در فضایی شاد و پرهیجان 

تحت نظارت دکتر محسن برزگر خلیلی

مدرس و مشاور خلاقیت و کارآفرینی و فعال در حوزه کودک

خانه خلاقیت صادقیه

هفت سال اول زندگی کودکانمان مهم ترین زمان

در پرورش مهارتهای آنها است و

در این دوران زمینه های ایده پردازی ، خلاقیت و کارآفرینی

در کودکانمان به تکامل می رسد .

در این مرکز اولویت ما شادی و آموزش همراه با بازی است.

 

جهت کسب اطلاعات و  آشنایی بیشتر:

http://www.creativekids.ir

۴۴۰۲۰۸۹۴

۴۴۰۰۰۵۴۲