ترسیدن ممنوع 

ترس عامل اصلی است که سبب شکست و عدم موفقیت می شود و

ترسیدن مانع از تجربه کردن صحیح میشود. 

 

ترسیدن ممنوع

ترسیدن ممنوع

سایت ایده،خلاقیت و نوآوری
کسب و کار
خلاقیت و کارآفرینی
دکترمحسن برزگر خلیلی