تبلیغات خلاقانه

 

تبلیغات خلاقانه
تبلیغات خلاقانه

تبلیغات خلاقانه

 

تبلیغات خلاقانه

تبلیغات محیطی یا همان تبلیغات شهری یکی از اثرگذارترین روش ها برای تجارت های

محلی بشمار میروند، تبلیغات محیطی شامل نصب بنر، بیلبورد و یا حتی تراکت های

دیواری یا هر روش دیگری برای جلب توجه عابران در کوچه و خیابان می شود.ما در

زندگی روزمره‌ی خود  تبلیغاتی  را می بینیم که در اینترنت،مجله ها، روی بیلبوردها و

… نمایش داده می‌شوند. اما فقط تبلیغات خلاقانه و نوآورانه در ذهن ما باقی می ماند.

 

ایده، خلاقیت و نوآوری

#کارگاه_خلاقیت

#کارگاه_تیمی

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی

#مدرس_کارآفرینی