کتابهایی برای راه اندازی یک کسب و کار تازه 👇👇

 

١-تکنیکهای فرصت یابی در بازاریابی و فروش

 

٢-برنامه بازاریابی یک صفحه ای آلن دیپ

٣- خلق مدل کسب و کار

ایده ، خلاقیت و نوآوری.