باشگاه ورزشی کودک 

در راستای تقویت مهارتهای حرکتی برگزار می کند:

باشگاه ورزشی کودک

انواع رشته‌های تخصصی، مخصوص کودکان
بالای ۷ سال (رشته‌های رزمی و ……)
انواع رشته‌های پایه مخصوص کودکان ۷-۳ سال
دوره‌های تخصصی آمادگی جسمانی، باله، یوگا
و دوره‌های ورزش مادر و کودک 
دوره‌های تخصصی حرکات اصلاحی 
دوره‌های تخصصی رفتارحرکتی و رشد حرکتی ویژه کودکان اوتیسم 
تحت نظارت کارشناسان تربیت بدنی و مربیان
تخصصی کودک 
مجهز به دیواره صخره نوردی، نردبان قدرتی،
راپل، فضای سبز و…..
جلوگیری از فقر حرکتی و تقویت مهارتهای پایه از
سنین کودکی آغاز می‌شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر:
۴۴۰۰۰۵۴۴