بازی خلاق من کی هستم؟

دوستانی که از بازی های داخل سالن لذت می برند

این یک بازی حدس زدن است که بازیکنان را ملزم به بازی و تقلید

از شخص مشهوری در برگه ای که ترسیم کرده اند می کند.

به عنوان میزبان ، تنها کاری که شما باید انجام دهید این است

که کاغذهای کوچک را با نام هر فرد مشهور بریزید.

بازی خلاق

بعد ، همه اسامی را در یک کاسه قرار دهید و سپس مهمانان را به تیم تقسیم کنید.

یکی یکی بازیکنان هر تیم را وادار کنید که از داخل کاسه یک اسم بکشند.

پس از آن بازیکن باید شخصیتی را که از کاسه نقاشی درآورده تقلید کند و

هم تیمی هایش باید سعی کنند رمزگشایی و حدس بزنند این شخص کیست.

نکته قابل توجه در اینجا این است که تعداد دفعاتی که هر تیم باید حدس بزند محدودیت دارد.

تیمی که بیشترین نام را به درستی حدس می زند. برنده می شود.

بازی خلاق

بازی خلاقانه تمرینی برای تقویت تفکر و پرورش ایده پردازی در راستای

خلاقیت و نوآوری به حساب می آید

 

ایده،خلاقیت و نوآوری