بازی خلاقانه

برای رسیدن به ایده های کاملاً هیجان انگیز و خارج از چارچوب ، شما و تیمتان به

روشهای خارج از چارچوب نیاز دارید تا آنها را ارائه دهید. 

بازی ۱۰۰ استفاده برای…

ما معمولاً از “۱۰۰ استفاده برای” به عنوان راهی برای رفتن آب میوه های خلاقانه

یا ارائه تیم برتر برای مقابله با یک چالش استفاده می کنیم. بطورمثال “۱۰۰ روش

خدمت به پیتزا” . به همه یک بسته ۱۰۰ عددی بشقاب کاغذی داده شد و مجبور

بودند راهی جدی یا احمقانه برای سرو پیتزا تهیه کنند. این یک وظیفه یک هفته ای

بود و مردم واقعاً دیدند که تهیه ۱۰۰ مدل چقدر سخت بود که باید بیرون از چارچوب

فکر می کرند! هنگام کار با گروه ها ، ما بازی را “۱۰۰ استفاده برای …” می نامیم اما

فقط ۵ دقیقه به آنها فرصت می دهیم! دستورالعمل می تواند پیتزا ، سیاهه قلم یا چیز

های مرتبط تری باشد.

 

 

#بازی_خلاقانه

#ایده،خلاقیت و نوآوری

#کارگاه_خلاقیت

#کارگاه_تیمی

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی