بازی خلاقانه

دوربین سیب زمینی داغ

بازی خلاقانه

پس از تنظیم زمان سنج خودکار دوربین خود ، هر بازیکن قبل از انتقال به شخص بعدی ،

دوربین را در طول بازوی خود نگه می دارد و آن را خیلی کوتاه به سمت خود نشان می

دهد ، گویا در حال گرفتن یک سلفی است.به کار خود ادامه دهید تا دوربین خاموش شود.

این یک بازی سرگرم کننده و سریع دور میز است که برخی تصاویر خنده داررا برای دوستانتان

فراهم می کند که دوستانتان از شما خواهش می کنند برچسب گذاری نکنید.

 

 

#کارگاه_خلاقیت

#کارگاه_تیمی

#مدرس_کارآفرینی

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی

#بازی_خلاق