بازی خلاقانه توپ ها

 

 

ابزار هایی که به آن ها نیاز دارید:

– چند عددتوپ

– قاشق های پلاستیکی برای نگه داشتن توپ ها

چه کار باید انجام دهید:

۱- توپ ها را روی قاشق های پلاستیکی بگذارید و آن ها را به دو شرکت کننده از

دو گروه مختلف بدهید.

۲- هر دو بازیکن می بایست تلاش کنند تا بدون دست زدن به رقیب خود و بدون اند

اختن توپشان توپ طرف مقابل را بیاندازند.

۳- به محض اینکه یکی از طرفین توپ خود را انداخت، از بازی خارج خواهد شد.شرکت

کننده ی برنده گوشه ای خواهد ایستاد.

۴- این بازی را تکرار کنید تا تمام افراد شانس بازی را داشته باشند.

۵- حال به هر کدام از برنده ها یک توپ و قاشق بدهیدوبخواهید تا برای دستیابی به لقب

قهرمانی با هم مقابله کنند. فردی که در نهایت توپ خود را حفظ کند برنده خواهد بود.

 

#دکتر_محسن_برزگر_خلیلی

#کارگاه_خلاقیت

#کارگاه_تیمی

#کسب_ و _کار